Jak smažu starý e-mailový účet AOL?

Nejlepší odpověď

  1. Přejděte na aol.com a přihlaste se svými údaji
  2. Posuňte se dolů stránku účtu, dokud neuvidíte „Předplatná„, poté na ni klikněte
  3. Ze seznamu vyberte předplatné, ke kterému máte dotazy, a změňte jeho fakturační údaje, například zrušení nebo automatické obnovení Pokud budete vyzváni k ověření, stiskněte Pokračovat, aby se změny mohly provést.

Svůj účet AOL nemůžete smazat, protože je propojen s vaším telefonním číslem. Musíte odstranit starou e-mailovou adresu spojenou s tímto účtem AOL. Můžete to provést aktivací e-mailové adresy na novém mobilním zařízení nebo stolním počítači.

Odstranění staré e-mailové adresy z mobilního zařízení: Aktivujte novou e-mailovou adresu, kterou chcete použít, a poté ji vymažte všechny jeho zprávy v Nastavení > Pokročilé možnosti > Vymazat všechna data nebo prostřednictvím „Nastavení“ > „Úložiště a paměť“. Pokyny najdete na https://support.mozilla.org/en-US/kb/storage-and-memory-settings#w_accumulate-data​. Jak aktivuji svůj e-mail @AOL.com®? Aktivujte svou adresu @AOL.com:

Na svém mobilním zařízení otevřete e-mailovou aplikaci a aktivujte tuto e-mailovou adresu v části Nastavení > Účty > Přidat účet > Jiné/Pokročilé.

Co se stane, když smažu starý e-mailový účet?

Když smažete starý e-mailový účet AOL z telefonu nebo počítače, zprávy z tohoto účtu již nebudou dostupné na žádném zařízení. Chcete-li si tyto zprávy ponechat, neodstraňujte je při vymazání všech dat z nového mobilního zařízení nebo počítače. Další nápověda pro stolní počítače: https://support.mozilla.org/en-US/kb/storage-and-memory-settings#w_accumulate-data

Jak změním své e-mailové heslo?

Změna hesla AOL.com: Klikněte na odkaz „Možnosti“ v pravém horním rohu libovolné stránky a vyberte „Změnit heslo“.

Co se stane, když Změním své e-mailové heslo?

Pokud jste někdy použili tuto e-mailovou adresu, i když není aktuálně ve vašem zařízení aktivní, změna hesla aktualizuje tuto adresu na novou. Pokud jej například používáte k otevření účtu u jiné služby (jako je eBay), může změna hesla AOL.com ovlivnit také nastavení této služby pro vaši starou e-mailovou adresu.

Jak odstraním spamové zprávy nebo je odfiltruji ze své doručené pošty?

Spam můžete spravovat úpravou možností ve složce Doručená pošta > Možnosti > Předvolby > Spam > Blokované adresy. Informace o filtrování spamu.

Jak nastavím nebo změním podpis pro své zprávy?

Chcete-li se odhlásit z @AOL Mail na webu: Klikněte na odkaz „Možnosti“ v horní části v pravém rohu libovolné stránky vyberte „Nastavení“ a poté klikněte na tlačítko pod „Účet“. Přejděte dolů do části s názvem „Odhlášení z webové pošty?“ a klikněte na Odhlásit se.

Chcete-li být odhlášeni ze všech zařízení: Z tohoto zařízení se můžete odhlásit také výběrem Možnosti > Nastavení > Účty > Smazat účet.

Veškeré změny provedené ve vašem účtu se projeví okamžitě. Úprava podpisu pošty AOL na ploše: Vyberte Možnosti > Předvolby a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Podpis.

Jak změním nastavení serveru příchozí a odchozí pošty?

Otevřete Aplikace AOL Mail na vašem mobilním zařízení. Přejděte dolů na Nastavení > Přidat účet (účty) > E-mailové účty. Změňte název a e-mailovou adresu každého účtu, který chcete upravit.

Můžete také kliknout na tlačítko „Upřesnit“ v části Server příchozí pošty, Server odchozí pošty nebo IMAP/POP pro další nastavení e-mailu. Další nápověda: https://support.mozilla.org/en-US/kb/manage-email-addresses#w_edit-your-email​ Změna webového serveru příchozí pošty AOL: Klikněte na „Možnosti“ v pravém horním rohu na libovolné stránce vyberte „Nastavení“ a poté klikněte na tlačítko pod „Nastavení serveru.“

Chcete-li změnit webový server pro odchozí poštu AOL: Klikněte na odkaz „Možnosti“ v pravém horním rohu libovolné stránky. , vyberte „Nastavení“ a poté klikněte na tlačítko pod „Nastavení serveru“. Přejděte dolů na SMTP.

Další nápověda pro stolní počítače: https://support.mozilla.org/en-US/kb/manage-email-addresses#w_edit-your-email​ Jak na to Upravím nebo odstraním podpis ze své odchozí pošty? Chcete-li zobrazit nebo upravit podpis AOL Mail na mobilních zařízeních: Vyberte Možnosti > Předvolby a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Podpis.

Chcete-li být odhlášeni ze všech zařízení: Z tohoto zařízení se můžete odhlásit také výběrem Možnosti > Nastavení > Účty > Smazat účet. Jakékoli změny provedené ve vašem účtu se projeví okamžitě.

Jak mohu upravit nebo odstranit e-mailovou adresu AOL?

Vyberte Nastavení a zvolte Možnosti. Přejděte dolů na E-mailové účty a vyberte ten, který chcete upravit. Poté můžete: Upravit e-mailovou adresu, přidat k ní přezdívku nebo ji zcela odebrat ze svého poštovního účtu AOL. Pro každou změnu možná budete muset provést samostatné kroky. (v závislosti na tom, zda je zaškrtnuté políčko „Přidat účet“) Změna webového serveru příchozí pošty AOL: Klikněte na „Možnosti“ v pravém horním rohu libovolné stránky, vyberte „Nastavení“ a poté klikněte na tlačítko pod „Nastavení serveru“.

Chcete-li změnit webový server pro odchozí poštu AOL: Klikněte na odkaz „Možnosti“ v pravém horním rohu libovolné stránky, vyberte „Nastavení“ a poté klikněte na tlačítko pod „Nastavení serveru“. Přejděte dolů na SMTP.

Chcete-li upravit nastavení AOL Mail na stolním počítači: Klikněte na Možnosti > Předvolby a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Podpis. Chcete-li být odhlášeni ze všech zařízení: Z tohoto zařízení se můžete odhlásit také výběrem Možnosti > Nastavení > Účty > Odstranit účet. Jakékoli změny provedené ve vašem účtu se projeví okamžitě.

změnit nastavení odchozí pošty tak, aby byly VŠECHNY zprávy odesílány jako prostý text [IMAP]?

Ano – a je to doporučujeme, abyste tak učinili co nejdříve! Abychom zabránili některým formám spamu a phishingových útoků proti členům AOL, požadujeme, aby veškerá komunikace mezi členy AOL a od nich byla odesílána přes šifrované spojení. (Bezpečnostní tým AOL vždy tvrdě pracuje, aby vás ochránil před nejnovějšími internetovými hrozbami!) To znamená, že pokud máte obě nastavení odchozí pošty nastavena na „SSL/TLS“, všechny zprávy odeslané přes IMAP budou automaticky převedeny na ve formátu prostého textu před jejich doručením přijímajícím e-mailovým serverem – to se však NEVZTAHUJE na účty AOL Mail používající Microsoft Outlook nebo aplikaci AOL Mail na mobilních zařízeních. Chcete-li změnit svůj odchozí webový server: Klikněte na „Možnosti“ v pravém horním rohu libovolné stránky, vyberte „Nastavení“ a poté klikněte na tlačítko pod „Nastavení serveru“. Přejděte dolů na SMTP a vyberte SSL/TLS. Vaše zprávy by nyní měly být před odesláním zašifrovány.

Proč se mi na mém poštovním účtu AOL zobrazuje chybová zpráva, když se pokouším přeposlat e-mail nebo na něj odpovědět?

Přeposlání zprávy z vaší adresy @aol.com (nebo jakékoli jiné adresy člena AOL) může selhat, pokud vám původní zpráva nebyla odeslána v AOL Mail – například mohla být přijata do vaší doručené pošty prostřednictvím protokolu POP nebo IMAP , ale neodesílané jako odchozí zpráva přes SMTP. Přeposílání nebo odpovídání na tento typ zprávy se nezdaří, protože k tomu potřebujete úplné záhlaví; tato nastavení však můžete snadno získat kliknutím na odkaz „Možnosti“ v pravém horním rohu libovolné stránky a výběrem „Nastavení“. Přejděte dolů na „Informace o záhlaví“ a kliknutím na tlačítko ji povolte. Jakmile je toto nastavení povoleno, můžete zkopírovat nastavení pro libovolnou zprávu ve složce Odeslané nebo Koncepty jednoduchým výběrem zprávy a kliknutím na „Možnosti“.

Jak zastavím přeposílání poštovního účtu AOL e-maily automaticky?

Klikněte na Možnosti > Nastavení, přejděte dolů na Přeposílání a odpověď (IMAP) a zrušte zaškrtnutí políčka.

Mobilní zařízení (jako mobilní telefony a tablety ) bude vždy zobrazovat stejné podpisy AOL Mail jako váš stolní počítač. Podpis můžete přidat na konec všech e-mailových zpráv zaškrtnutím políčka pod „podpis“ ve složce Nastavení vašeho účtu, nebo jej můžete zaškrtnout pouze pro konkrétní účty, které jste vytvořili. Chcete-li odstranit podpis, jednoduše zrušte zaškrtnutí políčka. Proč se mi na mém poštovním účtu AOL zobrazuje chybová zpráva, když se pokouším přeposlat e-mail nebo odpovědět na něj? Přeposílání zprávy z vaší adresy @aol.com (nebo jakékoli jiné adresy člena AOL) může selhat, pokud vůbec neexistuje žádný původní/příchozí e-mail – například může být přijat do vaší doručené pošty prostřednictvím protokolu POP nebo IMAP, ale nebyl odeslán. jako odchozí zprávu přes SMTP. Přeposílání nebo odpovídání na tento typ zprávy se nezdaří, protože k tomu potřebujete úplné záhlaví; tato nastavení však můžete snadno získat kliknutím na „Možnosti“ v pravém horním rohu libovolné stránky a výběrem „Nastavení“. Přejděte dolů na „Informace o záhlaví“ a kliknutím na tlačítko ji povolte. Jakmile je toto nastavení povoleno, můžete zkopírovat nastavení pro libovolnou zprávu ve složce Odeslané nebo Koncepty tak, že danou zprávu jednoduše vyberete a poté kliknete na „Možnosti“.

Jak označím zprávu po přečtení zprávy znovu jako ‚nepřečtené‘?

Ve rozhraní webové pošty AOL Mail jednoduše vyberte Možnosti > Označit jako přečtené a všechny vybrané zprávy změníte zpět na ‚přečtené‘. Tím se nezmění stav nepřečtených zpráv, které jste si přečetli v aplikaci AOL Mail ve svém mobilním zařízení, ale změní se stav na webech/aplikacích a dalších e-mailových klientech.

Navíc to může to lze provést kliknutím na „Možnosti“ v pravém horním rohu libovolné stránky zprávy a výběrem „Označit jako nepřečtené“. Proč se některé e-maily místo obrázku zobrazují jako prázdný náhled? Pokud se po zobrazení e-mailu a umístění ukazatele myši na ikonu obrázku na počítačích Mac nebo dlouhém stisknutí na mobilních zařízeních nezobrazí žádný náhled, může to znamenat jednu ze dvou věcí: Odesílatel odeslal pouze verze obrázků ve formátu prostého textu (místo formátovaného HTML) . V tomto případě musíte v nastavení pošty AOL vybrat „Vždy zobrazovat obrázky:“, abyste v budoucnu mohli zobrazit všechny obrázky. Pokud stále nevidíte žádné náhledy, ujistěte se, že máte v nastavení svého e-mailového účtu zaškrtnuto „Preferovat HTML“. Navíc na mobilních zařízeních možná budete muset přejít do své aplikace pro práci s fotografiemi a uložit obrázek/e-mail jako uložený kontakt (to vyzve váš AOL Mail ke stažení HD verze fotografie).

V tomto případě musíte v nastavení pošty AOL vybrat „Vždy zobrazovat obrázky:“, abyste v budoucnu mohli zobrazit všechny obrázky. Pokud stále nevidíte žádné náhledy, ujistěte se, že máte v nastavení svého e-mailového účtu zaškrtnuto „Preferovat HTML“. Navíc na mobilních zařízeních možná budete muset přejít do své fotoaplikace a uložit obrázek/e-mail jako uložený kontakt (to vyzve váš AOL Mail ke stažení HD verze fotografie). Zobrazí se vám obrázky v původní velikosti. Chcete-li zobrazit větší náhledy, přejděte na Možnosti > Předvolby a zrušte zaškrtnutí políčka „Zobrazit velké obrázky“ nebo jednoduše stiskněte „Z“ při prohlížení jakéhokoli e-mailu.

Jak smažu starý e-mailový účet AOL?

1. Přejděte na aol.com a přihlaste se svými údaji
2. Posouvejte stránku účtu dolů, dokud neuvidíte „Předplatné“, poté na ni klikněte
3. Ze seznamu vyberte předplatné, ke kterému máte dotazy, a změňte jeho fakturační údaje, jako je zrušení nebo automatické obnovení. Pokud budete vyzváni k ověření, stiskněte Pokračovat, aby se změny mohly projevit.

Mazá AOL neaktivní účty?

Pokud se ke svému účtu AOL nepřihlásíte po delší dobu, bude pozastaven a všechna data uložená na tomto účtu budou nechat se smazat. Pokud k tomu nedojde, uživatelé nemohou obnovit své osobní údaje. Pokud chtějí znovu používat AOL, musí si vytvořit nový účet.

Jsou staré e-mailové adresy AOL stále platné?

Poštovní účet AOL bude deaktivován po  90 dnech nečinnosti a e-maily odeslané na tento účet nebudou doručovány. Po  180 dnech může být účet smazán.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *