Czy możesz ponownie złożyć wniosek o Amazon Flex?

Najlepsza odpowiedź

  1. Po otrzymaniu wypowiedzenia, po złożeniu wniosku o dezaktywację, 12 miesięcy na ponowne zgłoszenie rozpocznie się od daty otrzymania powiadomienia.
  2. Jednak uważam, że dotyczy to każdej formy rozwiązania lub dezaktywacji; niezależnie od tego, czy opowiadasz się za dezaktywacją, czy robi to Amazon.

Amazon Flex: Co powoduje DEZAKTYWOWANIE? Jak możesz przywrócić konto?

Amazon Flex mnie dezaktywował. Moje porady dla kierowców i Amazon.

Czy możesz ponownie złożyć wniosek o Amazon Wyginać?

1. Po otrzymaniu wypowiedzenia,po złożeniu wniosku o dezaktywację, 12 miesięcy na ponowne złożenie wniosku rozpocznie się od daty otrzymania wypowiedzenia.
2. Uważam jednak, że dotyczy to każdej formy zakończenia lub dezaktywacji; niezależnie od tego, czy opowiadasz się za dezaktywacją, czy robi to Amazon.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *