Czy możesz usunąć swoje konto Microsoft?

Najlepsza odpowiedź

  1. Wybierz przycisk Start, a następnie Ustawienia.
  2. Dotknij Konta > Poczta e-mail i konta .
  3. W sekcji Konta używane przez pocztę e-mail, kalendarz i kontakty wybierz konto, które chcesz usunąć.
  4. Wybierz Zarządzaj.
  5. Wybierz Usuń konto z tego urządzenia.
  6. Wybierz Usuń, aby potwierdzić.

Jak trwale usunąć swoje konto Microsoft

Jak usunąć swoje konto Microsoft

Czy możesz usunąć swoje konto Microsoft?

1. Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz Ustawienia.
2. Kliknij Konta > E-mail i konta .
3. W sekcji Konta używane przez pocztę e-mail, kalendarz i kontakty wybierz konto, które chcesz usunąć.
4. Wybierz Zarządzaj.
5. Wybierz Usuń konto z tego urządzenia.
6. Wybierz Usuń, aby potwierdzić.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.