Jak usunąć uczniów w Epic?

Najlepsza odpowiedź

Usuń uczniów w Epic postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  1. Zaloguj się do swojego Konto epickiego nauczyciela. Następnie kliknij kartę „Lista”.
  2. Zaznacz pola po lewej stronie profili uczniów, które chcesz usunąć.
  3. Wybierz „Archiwizuj uczniów”. ’ w prawym górnym rogu (jest to akcja trwała)

Jak usunąć klasę w Epic

Konta studenckie EPIC

Jak usunąć uczniów w Epic?

Zaloguj się na swoje konto Epic Educator. Następnie kliknij kartę „Lista uczniów”.
Zaznacz pola po lewej stronie profili uczniów, które chcesz usunąć.
Wybierz „Zarchiwizuj uczniów” w prawym górnym rogu (to jest stała akcja)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *