Jak usunąć wyciąg bankowy z Bank of America?

Najlepsza odpowiedź

  1. Otwórz odpowiednie konto bankowe.
  2. Na karcie Aktywność zaznacz pole wyboru.
  3. Na pasku narzędzi wybierz Więcej, a następnie Usuń rozliczony status.
  4. Ponownie zaznacz pole wyboru po lewej stronie transakcji.
  5. Z paska narzędzi wybierz Przycisk Usuń.

Czy możesz usunąć historię transakcji Bank Of America?

jak edytować bank amerykańskiego wyciągu bankowego

Jak usunąć wyciąg bankowy z Bank of America?

1. Otwórz odpowiednie konto bankowe.
2. Na karcie Aktywność zaznacz pole wyboru.
3. Na pasku narzędzi wybierz Więcej, a następnie Usuń wyczyszczony stan.
4. Ponownie zaznacz pole wyboru po lewej stronie transakcji.
5. Na pasku narzędzi wybierz przycisk Usuń.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *