Czy możesz wyłączyć czytanie mi w Epic?

Najlepsza odpowiedź

Wyłącz czytanie mi w Epic postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

  1. Opcja włączenia lub wyłączenia filmów edukacyjnych w Epic znajduje się w „Ustawieniach konta” profilu rodzica lub nauczyciela.
  2. Kliknij awatar i wybierz „Ustawienia konta” z menu rozwijanego.
  3. Wybierz opcję „Filmy szkoleniowe„.
  4. Kliknij przycisk, aby włączyć funkcję „WŁ. ” lub „WYŁ„.

Jak zatrzymać i wyłączyć aplikacje działające w tle zakłócające działanie programu uruchamiającego Epic Games

Staraj się nie śmiać Wyzwanie nr 13

Czy możesz wyłączyć czytanie mi w Epic?

1. Opcja włączenia lub wyłączenia filmów edukacyjnych w Epic znajduje się w „Ustawieniach konta” profilu rodzica lub nauczyciela.
2. Kliknij awatar i wybierz „Ustawienia konta” z menu rozwijanego.
3. Wybierz opcję „Filmy szkoleniowe”.
4. Kliknij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.