Jak usunąć konto Xbox z mojego konta Microsoft?

Najlepsza odpowiedź

  1. Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz Ustawienia > Konta > Poczta e-mail i konta .
  2. W sekcji Konta używane przez inne aplikacji, wybierz konto, które chcesz usunąć.
  3. Następnie wybierz Usuń.
  4. Wybierz Tak, aby potwierdzić.

Jak zmienić adres e-mail konta Xbox

Jak zamknąć konto Microsoft | Microsoft

Czy mogę zmienić konto Microsoft połączone z moim kontem Xbox ?

Po skojarzeniu profilu Xbox z kontem Microsoft nie można go zmienić. W rezultacie nie ma żadnych profili, które można przenosić między kontami. Jedyną rzeczą, którą można zmienić, jest adres e-mail używany do logowania do konta/profilu.

Czy możesz odłączyć konto Microsoft?

Usuń urządzenie ze swojego konta. Przejdź do account.microsoft.com/devices/content i zaloguj się przy użyciu swojego konta Microsoft. Wybierz Odłącz z menu rozwijanego obok elementu, który chcesz usunąć (lub już usunięto). Sprawdź informacje o swoim urządzeniu i w razie potrzeby wybierz Odłącz.

Dlaczego nie mogę usunąć konta Microsoft?

Proszę pamiętaj, że nie możesz usunąć ani usunąć konta, na którym jesteś aktualnie zalogowany. Aby usunąć swoje konto, zaloguj się na inne konto administratora zamiast używać konta Microsoft.

Jak usunąć pocztę e-mail z konta Xbox?

Wybierz przycisk Start, a następnie Ustawienia > Konta > E-mail i konta. Wybierz konto, które chcesz usunąć w obszarze Konta używane przez pocztę e-mail, kalendarz i kontakty, a następnie Zarządzaj. Usuń konto tego urządzenia można wybrać za pomocą opcji Usuń. Następnie potwierdź swój wybór, wybierając Usuń.

Jak usunąć konto Microsoft Outlook?

Wybierz Plik z lewy górny róg okna programu Outlook. Wybierz Ustawienia konta > Ustawienia konta w lewym górnym rogu ekranu. Następnie wybierz Usuń z menu rozwijanego, które pojawia się po wybraniu co najmniej jednego konta. Otrzymasz ostrzeżenie informujące o tym, że wszystkie materiały z pamięci podręcznej offline dla tego konta zostaną usunięte.

Jak usunąć domyślne konto Microsoft?

Na stronie Ustawienia kliknij Konta. Następnie po lewej stronie menu Konta wybierz Rodzina i inni użytkownicy. Wybierz Konto Microsoft z menu rozwijanego, a następnie Usuń z opcji wyświetlanych poniżej.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *