Jak wylogować się z Outlooka w systemie Android?

Najlepsza odpowiedź

  1. W dowolnej aplikacji pakietu Office na ekranie Ostatnie.
  2. Dotknij ikony osoby.
  3. Dotknij swojej nazwy (nie dotykaj Wyświetl profil).
  4. Dotknij Wyloguj > Wyloguj się ponownie, aby potwierdzić.
  5. Zamknij wszystkie aplikacje pakietu Office.
  6. li>

Jak wylogować się z aplikacji Outlook na urządzeniach z systemem Android i iOS

Microsoft Outlook dla systemu Android

Napisz artykuł o wielu sposobach wyloguj się z aplikacji Outlook na urządzeniu z systemem Android. Możesz się wylogować lub usunąć konto. Jeśli nie masz pewności, który wybrać, pamiętaj, że wylogowanie się usunie tylko dostęp do Twoich e-maili, a usunięcie konta spowoduje również usunięcie wszystkich wiadomości i załączników. Bez względu na to, jaka opcja najbardziej Ci odpowiada, postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Microsoft, aby zapewnić płynne działanie!

Jeśli chcesz usunąć swoje konto, upewnij się, że masz połączenie z Internetem w przeciwnym razie ten krok zostanie pominięty. Jeśli masz połączenie, przejdź bezpośrednio do kroku 3.

Możesz wykonać tę czynność w samej aplikacji Outlook lub na stronie outlook.office365.com.

1) W obrębie aplikacja: stuknij w ustawienia (koło zębate w prawym górnym rogu), a następnie w „Konto” stuknij w „Zarządzaj kontem”. Powinno pojawić się menu z polem oznaczonym „Usuń konto e-mail”. Dotknij, aby kontynuować! Upewnij się, że wylogowałeś się ze wszystkich innych urządzeń przed usunięciem konta e-mail, jeśli wiele urządzeń współdzieli to konto. Gwarantuje to, że żadne wiadomości nie zostaną przypadkowo usunięte z innych urządzeń! Po wybraniu tej opcji Twoje logowanie powinno zostać natychmiast usunięte i możesz zacząć ponownie korzystać z aplikacji po ponownym zalogowaniu.

2) W witrynie outlook.office365.com: ten proces jest podobny do usuwania konto e-mail, choć nieco bardziej skomplikowane ze względu na ilość podejmowanych kroków. Nie zapominaj też, że musisz to zrobić na każdym urządzeniu, które współdzieli Twoje konto Outlook! Więc jeśli jest do niego podłączonych wiele urządzeń, upewnij się, że jesteś zalogowany na wszystkich, zanim przejdziesz dalej, aby przypadkowo nie usunąć żadnych wiadomości! Jeśli nie masz nic przeciwko, możemy bezpiecznie kontynuować. W przypadku użytkowników programu Outlook, którzy używają swoich poświadczeń Office 365 podczas logowania się na swoich urządzeniach, te instrukcje będą działać dobrze w przypadku edytowania lub usuwania konta!

– Najpierw otwórz outlook.office365.com w w przeglądarce internetowej i kliknij „Ustawienia” (w prawym górnym rogu). W zakładce „Konto” powinieneś być w stanie zobaczyć, które urządzenia są połączone z tym samym adresem e-mail Microsoft. W tym miejscu usunięcie konta Outlook może być trudne… Pod każdym podłączonym urządzeniem znajduje się menu rozwijane z dwiema opcjami – jedną o nazwie „Wyloguj wszystkie inne sesje” i jedną zatytułowaną „Odłącz konto”. Upewnij się, że NIE wybierasz tej ostatniej opcji dla żadnego urządzenia, ale wybieraj ją tylko wtedy, gdy wszystkie inne sesje zostały zamknięte na tym konkretnym urządzeniu! Jeśli sesja nie została zamknięta na tym urządzeniu, kliknięcie tej opcji spowoduje usunięcie wiadomości na tym urządzeniu, więc unikaj tego, jeśli tak nie jest!

Aby usunąć konto, musisz wybrać opcję „Wyloguj wszystkie inne sesje”. W ten sposób wszystkie sesje zostaną wylogowane z Twojego urządzenia i wrócisz do głównej strony outlook.office365.com, gdzie powinno pojawić się nowe pole z etykietą „Odłącz konto”. Dotknij go, aby kontynuować! Jeszcze raz upewnij się, że nie korzystasz z żadnych innych opcji oprócz tej, ponieważ możesz przypadkowo usunąć dane w procesie! Teraz po prostu postępuj zgodnie z instrukcjami firmy Microsoft, aby zweryfikować Twoją prośbę i wylogować się z programu Outlook — gotowe!

Jak skonfigurować konto domeny niestandardowej w programie Outlook dla systemu Android?

Możesz skonfigurować niestandardowe konto domeny w programie Outlook dla systemu Android, przechodząc do opcji
Ustawienia – Konta – Dodaj konto – Exchange. Po dodaniu adresu e-mail z domeną niestandardową program Outlook automatycznie ustawia pole Preferowana nazwa na pole domeny niestandardowej. Następnie musisz wpisać nazwę, która ma być wyświetlana jako główna tożsamość podczas wysyłania wiadomości e-mail z tego konta. Główny adres będzie wyświetlany we wszystkich nowych wiadomościach e-mail z tego konta i będzie używany jako adres nadawcy, jeśli podczas tworzenia nie określono adresu nadawcy. W przypadku kont konsumenckich Outlook umożliwia również szczegółowe dostosowanie sposobu adresowania każdej wiadomości wychodzącej, w tym dodawanie obrazów i podpisów przed wysłaniem za pomocą linku „Opcje wysyłania” w górnym menu lub przez naciśnięcie Menu> Ustawienia> Opcje> „Podpisy niestandardowe” ’ przełącz link, aby utworzyć spersonalizowany podpis dla swojego konta. Możesz również użyć kategorii niestandardowych, aby ustawić dedykowane kategorie dla różnych folderów/kont w programie Outlook na Androida, ułatwiając sortowanie i zarządzanie wiadomościami e-mail.

Co się dzieje z moimi kontakty, gdy usuwam je z programu Outlook w systemie Android?

Twoje kontakty nadal znajdują się w witrynie Microsoftaccount.com
Możesz usunąć je z telefonu, ale nadal będą istnieć na serwerze. O wiele lepiej jest zsynchronizować się z innym kontem lub zmienić dostawcę przed usunięciem danych z systemu operacyjnego Android. Jeśli usuniesz program Outlook z systemu operacyjnego Android i chcesz odzyskać je z telefonu z powrotem do formatu programu Outlook, utwórz folder w programie Outlook na komputerze o nazwie „Kontakty w systemie Android”, a następnie dwukrotnie zsynchronizuj. W systemie Android – przejdź do Ustawienia-Konta-Inne konta-Dodaj konto i powinno tam być jako ustawienie domyślne „Microsoft Exchange”. Daj temu osobne hasło, aby nie mieć dostępu do tego konta w ten sposób, jeśli nie chcesz. Aby wznowić synchronizację, kliknij „dodaj informacje do”, wybierz konto, które właśnie utworzyłeś, i wprowadź hasło do tego konta. Następnie kliknij „konfiguracja ręczna” na urządzeniu z Androidem i ręcznie skonfiguruj ustawienia poczty e-mail. Powinieneś teraz mieć dostęp do wszystkich kontaktów Outlook/Exchange w systemie operacyjnym Android.

Czy potrzebuję subskrypcji programu Outlook?

Nie, jest dołączony do subskrypcji Office365. Jeśli go nie masz, przejdź na stronę www.office.com (za pomocą przeglądarki internetowej) lub pobierz za darmo przyszłe wersje programu Microsoft Word lub Excel, które będą zawierać tę funkcję już zainstalowaną w aplikacji. W chwili pisania tego artykułu aplikacje biurowe nadal nie są automatycznie synchronizowane bezpośrednio z telefonami z systemem Android poprzez aktualizacje wersji dla niektórych użytkowników; dlatego najprawdopodobniej nadal będzie wymagał komputera stacjonarnego.

Jak zsynchronizować kalendarz programu Outlook z telefonem z systemem Android?

Synchronizowanie kalendarza będzie odbywać się za pośrednictwem tego samego konta serwera, na którym początkowo logowałeś się, aby otrzymać pocztę e-mail Microsoft Exchange. Instrukcje są dokładnie takie same, jak powyżej, jeśli chodzi o dodawanie informacji e-mail, ale zamiast poczty pojawi się komunikat „Microsoft”. Aby to poprawnie działało, może to zająć trochę czasu, w zależności od tego, jak szybko/wolno chcesz, aby działały powiadomienia. Przejdź do Google Apps Sync (aplikacji, która została zainstalowana podczas rejestracji), a następnie przejdź do ustawień. wybierz miejsce, w którym chcesz synchronizować te informacje (telefon, plik pst, Gmail). Kiedy wszystko zostało powiedziane i zrobione, powinno wyglądać podobnie do tego, co pokazano poniżej na obrazku:

1. Outlook na Androida (ekran główny)
2. „Dodaj konto” w Ustawieniach (w telefonie)
3. Łączenie się z serwerem Exchange (przez Wi-Fi lub połączenie 3G)
4. Wprowadź swój adres e-mail i hasło do konta Outlook
5. Konfigurowanie ustawień Microsoft Exchange dla konta Outlook
6. Na następnej stronie wpisz ponownie to samo hasło i skonfiguruj synchronizację Google Apps (Kalendarz Google)
7. Czas potrzebny na synchronizację jest całkowicie zależny od liczby elementów w kalendarzach Gmaila/Outlook; jednak powinno to być dobrym wskaźnikiem tego, czego można się spodziewać podczas synchronizowania kalendarzy z Androida z kontami programu Outlook.

Jak zsynchronizować kontakty programu Outlook z telefonem z systemem Android?

Synchronizacja kontaktów będzie odbywać się w ten sam sposób konto serwera, na którym początkowo logowałeś się, aby otrzymać wiadomość e-mail Microsoft Exchange. Instrukcje są dokładnie takie same, jak powyżej, jeśli chodzi o dodawanie informacji e-mail, ale zamiast poczty pojawi się „Microsoft”. Domyślnie ta aplikacja ignoruje duplikaty, więc nie musisz się martwić o powtarzanie jakichkolwiek informacji na dowolnej platformie. Aby to zrobić i działać poprawnie, może to zająć trochę czasu, w zależności od modelu telefonu; jednak większość telefonów bardzo szybko radzi sobie z synchronizacją wielu kont.
1. Outlook (ekran główny)
2. Ustawienia (w telefonie)
3. Łączenie się z serwerem Exchange (przez Wi-Fi lub połączenie 3G)
4. Wprowadź swój adres e-mail i hasło do konta Outlook (jeśli zaczęło się od konta Microsoft, kliknij „Mam już konto”)
5. Konfigurowanie ustawień programu Outlook dla konta Microsoft Exchange
6. Zsynchronizowane kontakty pojawią się w aplikacji Kontakty telefonu wraz z innymi kontami dodanymi ręcznie (Google, Facebook itp.)

Jak zsynchronizować kalendarze Outlooka i Google ?

Te same aplikacje powyżej mogą być używane do tworzenia oddzielnych metod synchronizacji między tymi dwoma usługami. Możliwości są nieskończone, o ile użytkownik wprowadził wszystkie niezbędne informacje do każdego programu/aplikacji, aby rzeczywiście zacząć działać. Na telefonie z systemem Android: Ustawienia-Konta-Inne-Dodaj konto-Microsoft Exchange Server. Na tablecie z Androidem: Ustawienia-Konta-Dodaj konto-Microsoft Exchange Server.

Jak synchronizować Outlook i wydarzenia na Facebooku?

Ten rodzaj synchronizacji byłby bardzo podobny do synchronizacji kalendarzy Microsoft i Google, z wyjątkiem tego, że aplikacja nie będzie szukać duplikatów, więc nie musisz się o to martwić. Możliwości są nieskończone, o ile użytkownik wprowadził wszystkie niezbędne informacje do każdego programu/aplikacji, aby rzeczywiście zacząć działać. Na telefonie z Androidem: Ustawienia-Konta-Inne-Dodaj konto-Facebook. Na tablecie z systemem Android: Ustawienia-Konta-Dodaj konto-Facebook.

Jak zsynchronizować kontakty programu Outlook z telefonem z systemem Android?

Te same aplikacje powyżej mogą być używane do tworzenia oddzielnych metod synchronizacji między tymi dwiema usługami. Możliwości są nieskończone, o ile użytkownik wprowadził wszystkie niezbędne informacje do każdego programu/aplikacji, aby rzeczywiście zacząć działać. Na telefonie z Androidem: Ustawienia-Konta-Inne-Dodaj konto-Google. Na tablecie z Androidem: Ustawienia-Konta-Dodaj konto-Google.

Jak zsynchronizować kalendarze Outlooka i Google?

To samo powyższe aplikacje mogą służyć do tworzenia oddzielnych metod synchronizacji między tymi dwiema usługami. Możliwości są nieskończone, o ile użytkownik wprowadził wszystkie niezbędne informacje do każdego programu/aplikacji, aby rzeczywiście zacząć działać. Na telefonie z systemem Android: Ustawienia-Konta-Inne-Dodaj konto-Microsoft Exchange Server ( będzie wyglądać prawie identycznie jak w przypadku konfiguracji Gmaila)
Na tablecie z Androidem: Ustawienia-Konta-Dodaj konto-Microsoft Exchange Server ( będzie wyglądać prawie identyczny z konfiguracją Gmaila)
Po skonfigurowaniu wszystkich „e-maili” zapisanych w programie pocztowym tabletu powinny być teraz dostępne również na telefonie. Jeśli nie, spróbuj usunąć konto/adres e-mail dla telefonu i dodać je ponownie.
Uwaga: Tablet MUSI być podłączony do Wi-Fi, aby można było zsynchronizować się z telefonem. Jak wspomniano powyżej, jeśli nie ma połączenia przez Wi-Fi lub Bluetooth między obydwoma urządzeniami, synchronizacja nie może się odbyć bez pewnego rodzaju połączenia danych mobilnych (3G, LTE), co ma swoje własne problemy, zwłaszcza jeśli chcesz oszczędzać dane mobilne w telefonie .

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *