Jak zmienić obraz konta użytkownika w systemie Windows 8?

Najlepsza odpowiedź

  1. Aby zmienić obraz konta użytkownika, przejdź do ekranu startowego i kliknij swoje zdjęcie w prawym górnym rogu ekranu.
  2. Po rozwinięciu menu wybierz Zmień zdjęcie konta.
  3. Strona Zdjęcie konta oferuje trzy ustawienia: Przeglądaj: Aby przypisać zdjęcie znajdujące się już na komputerze, kliknij przycisk Przeglądaj.

Zmień różne konta użytkownika Zdjęcia w systemie Windows 8, 8.1 u0026 10

Rozwiązane – nie można zmienić obrazu konta użytkownika w systemie Windows 8 – thewayur

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że mogą zmienić obraz swojego konta użytkownika w systemie Windows 8. Jest to jedna z wielu opcji personalizacji dostępne, ale może być trudno dowiedzieć się, jak to zrobić. W tym artykule dowiesz się, jak zmienić obraz konta w systemie Windows 8…

Aby zmienić obraz konta w systemie Windows 8, przejdź do ekranu startowego systemu Windows i wpisz „Konto”. Wyszukiwanie powinno zwrócić wybór dla Ustawień. Kliknij tę opcję, a otworzy się nowe okno z opcjami zmiany ustawień kont użytkowników. W tym nowym oknie powinieneś zobaczyć link z napisem „Zmień zdjęcie konta”. Po kliknięciu po lewej stronie ekranu pojawi się kolejne menu z różnymi opcjami. Tutaj masz możliwość wybrania jednego z zasobów online lub dodania czegoś ze swojego komputera, takiego jak zdjęcie lub wideo (więcej na ten temat poniżej).

Po wybraniu istnieje również możliwość wyboru selektor albumów, selektor osi czasu i selektor map, jeśli potrzebujesz więcej opcji przy wyborze miejsca pobierania zdjęć. Selektor map nie był testowany podczas pisania tego artykułu, ale będzie krótki. Po wybraniu nowy obraz można zmienić, klikając go i zmieniając rozmiar w sposób podobny do wszystkich innych kafelków w systemie Windows 8 lub można dodać zablokowane zdjęcie, przeciągając je w dół ekranu, gdzie znajduje się strzałka skierowana w dół .

Proces dodawania zdjęcia z komputera nie został zmodyfikowany w stosunku do poprzednich wersji systemu Windows, z wyjątkiem tego, że masz teraz więcej niż jeden domyślny folder do wyboru (zdjęcia, filmy itp.). Wszystkie inne opcje znajdują się nad tą sekcją za pomocą menu rozwijanych…

Jeśli wolisz nie używać żadnych zasobów online do obrazu konta, po prostu kliknij „Dodaj zdjęcie” i przejdź do miejsca, w którym znajduje się zdjęcie przechowywane na Twoim komputerze. Obraz zostanie dodany po kliknięciu „Wybierz ten plik”. Po dodaniu możesz zmienić jego rozmiar lub położenie w razie potrzeby przed kliknięciem znacznika wyboru w prawym górnym rogu menu.

Jak zmienić zdjęcie użytkownika w systemie Windows 8 bez jego aktywacji?

W menu Start kliknij lewy dolny róg lub lewy górny róg, aby wyświetlić menu paneli. Kliknij Ustawienia w prawym dolnym rogu. Wybierz Więcej ustawień komputera z menu rozwijanego. Po wykonaniu tej czynności przejdź do kroku 6. W sekcji Personalizuj wybierz Zdjęcie konta w prawym okienku > kliknij Zdjęcie konta w prawym okienku

Jak to zrobić Zmieniam obraz mojego konta Windows?

Wybierz Start > Ustawienia > Konta > Twoje informacje. Wybierz Przeglądaj pliki w obszarze Zmień swoje zdjęcie. Jeśli masz aparat w telefonie, wybierz Zrób zdjęcie i zamiast tego zrób selfie.

Jak zmienić zdjęcie logowania na moim komputerze?

Wybierz Zmień obraz konta z menu rozwijanego. W prawym górnym rogu ekranu startowego kliknij kafelek użytkownika. Wybierz opcję Zmień obraz konta z menu rozwijanego. Użyj przycisku Przeglądaj, aby wybrać dowolne zdjęcie z komputera, usługi Bing, SkyDrive, a nawet aparatu, jeśli wybierzesz jedno z dostępnych teł.

Jak to zrobić zmienić obraz mojego konta Windows bez jego aktywacji?

Możliwość przekonwertowania instalacji systemu Windows 10 na tło pulpitu nadal jest dostępna, tak jak miało to miejsce w poprzednich wersjach systemu operacyjnego. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy dowolnego pliku obrazu w nieaktywowanej wersji systemu Windows 10 nadal będzie oferować opcję „ustawienia jako tło pulpitu”, a można to również zrobić, klikając prawym przyciskiem myszy obrazy w przeglądarce internetowej i „…” menu rozwijanego w aplikacji Zdjęcia.

Jak zmienić zdjęcie profilowe systemu Windows bez jego aktywacji?

Aplikacja Ustawienia jest używane przez konta lokalne. Wybierz nowe zdjęcie za pomocą przycisku „Przeglądaj” w sekcji Twoje informacje > Konta. Zaloguj się do account.microsoft.com i wybierz nowe zdjęcie z menu rozwijanego w sekcji „Twoje informacje”. Zmień swój obraz za pomocą kont Microsoft, wybierając „Zmień obraz”, a następnie „Nowe zdjęcie”.

Jak zmienić zdjęcie profilowe?

Przeciągnij środek kwadratu na swoje zdjęcie profilowe. Aby zmienić lub dodać zdjęcie profilowe, dotknij aparatu na zdjęciu konta. Zrób lub wybierz nowe zdjęcie profilowe. Po zakończeniu dotknij Zapisz jako zdjęcie profilowe.

Jak usunąć zdjęcie profilowe Microsoft?

Zaloguj się do twojego Profile.live.com za pomocą innej przeglądarki internetowej. nKliknij zmień zdjęcie pod Twoim zdjęciem profilowym na stronie głównej Twojego profilu. Usuń zdjęcie, a następnie zapisz je, klikając usuń, a następnie zapisz.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *